Handelsbetingelser

HANDELSBETINGELSER

 1. Abonnement:
  Et medlemskab er personligt, og kan ikke benyttes af 3. part.
  Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Yogimind. Det er medlemmets ansvar, at Yogimind til hver en tid har medlemmets korrekte kontakt oplysninger.

 2. Varighed:
  Medlemskaberne er løbende, der fortsætter, indtil de opsiges i henhold til punkt 8.
  Det er ikke muligt at få medlemskaberne sat i bero midt i en betalingsperiode. Man kan først sætte medlemskaberne i bero efter bindingsperiodens ophør. 
  Klippekort/gavekort er gyldig i 6 måneder fra udstedelse. Klippekort er personlige og kan ikke overdrages til 3. part. Klippekort kan ikke forlænges.

 3. Betaling:
  Ved oprettelse af et medlemskab med “Automatisk trækning” tilmeldes aftalen via dankort eller visa dankort. Det er medlemmets eget ansvar at sikre at aftalen er korrekt tilmeldt.
  Diverse klippekort, gavekort, behandlinger betales online med dankort/Visadankort/Mastercard eller via mobilepay i vores butik.

 4. Betingelser for automatisk trækning:
  Medlemmer hos Yogimind kan selv tilmelde sig automatisk trækning af abonnementer ved login på yogimind.dk.
  Ved tilmelding til automatisk trækning, accepterer medlemmet, at Yogimind automatisk må trække den oplyste abonnementspris på det oplyste betalingskort.
  Når et medlem tilmelder/ændre sit abonnement til automatisk trækning, fremsendes ved bekræftelse en kvittering samt kode til login.
  Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at korrekte kontokortoplysninger er oplyst. Abonnementet vil ikke blive fornyet, såfremt medlemmet skifter kort/kortet er blevet lukket. Der vil blive fremsendt en mail til medlemmet omkring, at abonnementet ikke fornyes, og kontokortoplysninger skal opdateres.

 5. Bindingsperiode – abonnement:
  Bindingsperiode er første løbende måned du melder dig ind og herefter 3 hele kalendermåneder.

 6. For sen betaling:
  Betales den løbende ydelse ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Yogimind ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og Yogimind forbeholder sig retten til at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode.

 7. Prisændringer:
  Prisændringer meddeles via mail til medlemmet senest 30 dage før prisændringerne træder i kraft. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i punkt 8.

 8. Opsigelse af medlemskab:
  Medlemskaber, der er tilknyttet “Automatisk trækning”, kan til enhver tid opsiges. Opsigelse sker på medlemmets egen profil side.
  Medlemskaber, der ikke er tilknyttet “automatisk trækning”, skal opsiges inden udløb af gældende periode via brev eller via e-mail til ibsen@yogimind.dk. Opsigelsen er gældende fra modtagelsesdatoen. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med dato og kvittering fra Yogimind.

 9. Under 18/umyndig:
  Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning.

 10. Helbredstilstand og personskade:
  Al træning sker på eget ansvar. Dette gælder, uanset om træning foregår i Yogiminds lokaler eller i forbindelse med et arrangement uden for centret. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Yogimind. Yogimind tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.
  Selvom denne praksis egner sig til alle aldre og de fleste sundhedstilstande, er det vigtigt at du fortæller os om din helbredstilstand, så vi kan tage hensyn til dig i undervisningen.
  Når du har menstruation, skal stillinger der giver pres på underlivet og omvendte stillinger (f.eks. skulderstand) undgås. Spørg endelig, hvis du er i tvivl.
  Lyt til dig selv og din krop og hav tillid til din egen fornemmelse. Accepter dit niveau.
  Du er eksperten i din krop. Det er dit ansvar. Stop, hvis noget ikke føles rigtigt. Husk Ikke for meget, ikke for lidt men lige tilpas.

 11. Værdigenstande:
  Opbevaring af værdigenstande er på eget ansvar. Yogimind bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

 12. Ordensregler:

  • Respekter hinanden og undgå for megen snak i salen inden undervisningen. (Benyt loungen).

  • Der er ingen sko i yoga salen.

  • Drikkedunke er tilladt.

  • Mobiltelefonerne er slukket eller på fly funktion (også i omklædningsrummet).

  • Undlad at bruge deodorant med duft eller parfume, inden du kommer ind i salen.

  • Lad tasker og tøj blive i omklædningsrummet.

  • Kom I god tid, så du har tid til at skifte tøj og gå på toilettet, inden vi starter.

 13. Afmelding af reservation:
  Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal reservationen afbookes senest 2 time før starttidspunktet. Såfremt et medlem; 1) ikke afbooker en holdreservation til tiden eller fremmøder på holdet, eller 2) ikke melder afbud før holdstart, når medlemmet har stået på venteliste, og deltagelse er bekræftet af Yogimind, opkræves medlemmet et gebyr på 100 kr. ved aktivt abonnement  Gebyret pålægges ved næste indbetaling automatisk. Ved klippekort refunderes klippet ikke ved for sent afmelding. 

 14. Annullering af hold:
  Er der mindre en 3 tilmeldte på hold, har Yogimind ret til at annullere et hold 2 timer før holdstart. Ved morgenhold med start 08:00 eller før annulleres holdet senest kl. 22:00 aften før holdstart. Annulleringen sker via e-mail eller sms

 15. Workshop/foredrag: Køb af billet til workshop/foredrag er bindende og refunderes ikke ved udeblivelse eller afmelding. Yogimind er behjælpelige med at videresælge billetten til anden siden jf. venteliste.  Yogimind forbeholder sig retten til at tage foto til brug på Yogiminds egen hjemmeside, Facebook, Instagram. 

 16. Nyhedsbreve og information:
  Når et medlem vælger at takke ja til at modtage Yogiminds elektroniske nyhedsbrev samtykkes der samtidigt til, at Yogimind må gemme og anvende information om brug af medlemskabet til at sende relevante servicemails. Dog kun til intern brug.

 17. Workshop/foredrag: booking af workshop/foredrag er bindende. Gebyr tilbagebetales ved aflysning fra Yogiminds side. 

 18. Gavekort: Gavekort er gyldige 6 måneder fra udstedelse. Penge gives ikke retur på gavekort.