PRIVATLIVSPOLITIK OG INFORMATION OM COOKIES

1. Information om behandling af personoplysninger

Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Yogimind (“Yogimind”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig. ​
Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os.

1.1
Yogimind har indgået en databehandleraftale mellem YOGO.dk APS, som databehandler på vegne af Yogimind, som Dataansvarlig.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilket formål og retsgrundlaget for behandlingen.

2.1
Når du besøger hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer, tablet eller telefon.

2.1.1
Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden.

2.1.2
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f

2.2
Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.

2.2.1
Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.

2.2.2
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3
Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om din e-mailadresse.

2.3.1
Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

2.3.2
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.4
Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bliver du bedt om at oplyse e-mailadresse. Derudover indsamler vi oplysninger om dit brug af nyhedsbrevets fordele fx tilbud, konkurrencer du deltager i m.m. Vi sammenholder disse oplysninger med andre oplysninger vi har om dig, herunder oplysninger om, hvad du har købt.

2.4.1
Formålet er at kunne levere dig de ydelser og tilbyde dig de fordele, der er forbundet med tilmelding til nyhedsbrevet, samt for at varetage vores interesse i at kunne sende nyhedsbreve og foretage målrettet markedsføring.

2.4.2
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f. Du vil ved tilmeldingen til nyhedsbrevet blive bedt om at give særskilt samtykke til elektronisk markedsføring.

3. Modtager af personoplysninger

3.1
Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt videregives eller sælges ikke til tredje part ud over nævnte databehandler jf. 1.1 og 3.1.1

3.1.1
Yogimind har indgået skriftlige databehandleraftaler med databehandler, der behandler personoplysninger på vores vegne: Gecko.dk Aps

4. Dine rettigheder

4.1
Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2 Indsigtsretten

4.2.1
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2
Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til ibsen@yogimind.dk Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.3 Retten til berigtigelse

4.3.1
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

4.4 Retten til sletning

4.4.1
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.5.1
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.6 Retten til dataportabilitet

4.6.1
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7 Retten til indsigelse

4.7.1
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

4.7.2
Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.

4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke

4.8.1
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger i forbindelse med markedsføring sendt pr. mail, SMS, Post. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på ibsen@yogimind.dk

4.9 Retten til at klage

4.9.1
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Din klage kan blandt andet indgives på mail til dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

5. Sletning af persondata

5.1
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig. Fx hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, de er blevet indsamlet, behandlet og opbevaret til.

5.2
Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

5.3
Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 slettes som udgangspunkt efter 3 år. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

6. Sikkerhed

6.1
Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2
Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. Hvad er cookies?
En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.
Når du besøger vores websites modtager du automatisk en eller flere cookies.

7.1.1 Sådan sletter eller blokerer du for cookies

You are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

7.1.2 Så lang tid opbevares cookies

Cookiens levetid kan variere efter hvad de enkelte udbydere har sat dem til. Nogle cookie forsvinder så snart du lukker browservinduet, andre kan eksistere i flere år. Mange udbydere anvender typisk 12 eller 24 måneders levetid på deres annonce-, statistik og indholdsrelaterede cookies. Bemærk at levetiden forlænges efter hvert besøg, så det er f.eks. 24 måneder fra sidst, at du har besøgt et website, at cookies opbevares på din computer.
Du kan til enhver tid selv slette cookies på din computer.

7.1.3 Sådan undgår og sletter du cookies

Hvis du ikke ønsker at lagre cookies på din computer har du mulighed for at få en vejledning om, hvordan du – helt eller delvist – undgår at modtage og slette de cookies, der ligger på din harddisk.
Sådan sletter du dine cookies:
Slet cookies i Internet Explorer
Slet cookies i Mozilla Firefox
Slet cookies i Google Chrome
Slet cookies i Safari
Slet cookies i Opera
Slet cookies på iPad, iPhone eller iPod touch
Slet cookies på Android mobil (på engelsk)
Slet cookies på Windos Phone 7 (på engelsk)
Slet flash cookies (gælder alle browsere)​

Benytter du en browser, som ikke er listet ovenfor, skal du finde vejledningen i den pågældende browsers hjælpe-sektion.

7.2 Formål med cookies på vores website:

Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site og kan dokumentere dette over for annoncører.
Vi anvender analyseværktøjet Google Analytics til at udarbejde statistik over brugernes færden på vores hjemmeside. Google Analytics behandler oplysningerne på vores vegne, og de videregiver ikke personhenførbare oplysninger om dig og din færden på vores hjemmeside til tredjemand. Alle data er anonymiserede, og de kan ikke kædes sammen med en enkelt bruger.

7.2.1.
Ønsker du at fravælge cookies specifikt fra Google Analytics, kan du gøre det her:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

7.2.2.
Sitet anvender cookies fra en følgende tredjeparter, der har adgang til de pågældende cookies:

Google Analytics

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

7.3
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

8. Kontakt oplysninger

8.1
Yogimind er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden www.yogimind.dk

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte: Yogimind, Bente Ibsen, Hillerød, +40181403, e-mail: ibsen@yogimind.dk

9. Ændringer i persondatapolitikken

9.1
Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret derom i form af en synlig meddelelse på vores websites.